4
با برگزاری تنها 7 بازی رسمی دوستانه ملی در ماه گذشته میلادی، رده بندی ماهیانه فیفا تفاوت چندانی با ماه قبل تر ندارد.
ارسال دیدگاه