5
رئیس سرپرستی منطقه ۲ بانک شهر با بیان اینکه تبریز ۲۰۱۸ فرصتی فرا ملی جهت معرفی ظرفیت‌های گردشگری است، گفت: حضور گردشگران خارجی بهترین فرصت برای نمایش ظرفیت‌های موجود در حوزه اقتصاد است.
ارسال دیدگاه