5
کشف تسلیحات به جامانده از تروریست‌ها در منطقه الحوله در حومه حمص سوریه را در این خبر مشاهده می کنید.
ارسال دیدگاه