8
معاون پرستاری وزیر بهداشت از رونمایی سامانه ثبت صلاحیت حرفه‌ای پرستاران از شهریورماه سال جاری خبرداد وگفت: تا کنون برای بیش از ۱۷ هزار پرستار پروانه صلاحیت حرفه‌ای صادر شده است.
ارسال دیدگاه