73
آیت الله علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید با تبیین جایگاه امامزادگان در فعالیت های فرهنگی گفت: باید  سعی شود برنامه های متنوع و جذاب و مورد توجه تمامی زائران به اجرا گذاشته شود.
ارسال دیدگاه