3
این مطلب، گزارشی است از آخرین لحظات بازی کرواسی - انگلستان و آنچه که بر سرمربی دوست داشتنی کرواسی گذشت.
ارسال دیدگاه