4
کتاب «الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر» نوشته مصطفی ساوه‌درودی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
ارسال دیدگاه