13
برخی گروه های هواداری در بارسلون از این تیم درخواست عجیبی برای فینال کوپا دلری دارند.
ارسال دیدگاه