4
استبان کامبیاسو، هافبک سابق اینترمیلان و تیم ملی آرژانتین، به کادرفنی تیم ملی کلمبیا اضافه خواهد شد.
ارسال دیدگاه