5
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) می‎گوید که تقریبا همه کودکان یمنی نیازمند کمک‌های بین المللی هستند.
ارسال دیدگاه