5
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: 600 میلیون متر مکعب کسری آب در فصل زراعی مازندران وجود دارد.
ارسال دیدگاه