15
مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت «آسیاتک» ضمن تشریح اهداف و روند کار حوزه روابط عمومی در این شرکت اظهارکرد: پایداری یک برند صرفا با تکیه بر تبلیغات ممکن نیست.
ارسال دیدگاه