4
سفیر ایران در لندن از نامه ایران به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در مورد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر کشتی‌های ایران خبر داد.
ارسال دیدگاه