4
سرپرست معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران گفت: امسال ۷۲ میلیارد تومان اعتبار جهت توسعه مشاغل روستایی در استان تهران توسط کمیته امداد اختصاص داده شده است.
ارسال دیدگاه