3
گوشه‌هایی از همایش ده‌ها هزارنفری "خدمت بسیجیان" در ورزشگاه آزادی را مشاهده می‌کنید.
ارسال دیدگاه