6
ثبت نام از رای دهندگان به عنوان نخستین گام برای آغاز فرآیند عملی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستان ها در افغانستان دیروز شنبه با ثبت نام رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت افغانستان برداشته شد و مانند هر حرکت اجتماعی با خود موجی از بیم و امید ایجاد کرد.
ارسال دیدگاه