35
دروزاه‌بان چلسی به صورت رسمی به رئال مادرید پیوست.
ارسال دیدگاه