3
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که طی سال 2018 تاکنون 10 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان به ثبت رسیده است.
ارسال دیدگاه