4
هافبک پارس جنوبی گفت: قرار است پارس جنوبی تسویه حساب کند و با این شرایط اگر این وضعیت ادامه پیدا نکند هم کسی در پارس جنوبی نمی‌ماند هم فصل بعد کار سختی خواهند داشت.
ارسال دیدگاه