5
کتاب «پرسش از روش؛ حرکت به سوی الگوی نوینی از اندیشه» مجموعه ‌ای از درس ‌گفتارها و مباحثی است که دکتر طاها عبدالرحمان در کلاس‌ ها و سخنرانی ‌های خود ارائه کرده است.
ارسال دیدگاه