4
سخنگوی والی هرات گفت: 6 نفر به اتهام فساد اداری در هرات توسط نیروهای امنیتی و تیم مبارزه با فساد بازداشت شدند.
ارسال دیدگاه