3
سامان قدوس، ملی‌پوش ایرانی تیم آمینز به عنوان بهترین بازیکن بازی برابر دیژون انتخاب شد.
ارسال دیدگاه