5
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یادواره سرداران و ۱۵۰۰ شهید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت:از ۱۵۰۰ شهدای فرماندهی انتظامی ناجا بالغ بر ۵۰۰ شهید در جبهه های جنگ به شهادت رسیدند و ۱۰۰۰ نفر از شهدای مرزی بودند.
ارسال دیدگاه