48
از ماهها قبل برخی شرکتهای واردکننده خودرو، فروش خودروهای خود را متوقف کرده یا با قیمت بالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌دادند؛امااکنون نظارت بر قیمت خودروهای وارداتی با ارز دولتی چه می‌شود؟
ارسال دیدگاه