9
شانزدهم مرداد ماه امسال با اخبار و حاشیه های فراوانی در عرصه فرهنگ و هنر روبرو بود که از جمله مهمترین آنها می توان به اظهار نظر تازه بازیگر سریال پدر از ایفای نقشی منفی در این اثر پرمخاطب خبر داد.
ارسال دیدگاه