5
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در خرداد ماه سال جاری از میان ۱۵ ایرلاین داخلی مجموعا از فرودگاه مهرآباد ۴۹۲۴ پرواز انجام شده که ۱۶۲۳ پرواز با تاخیر صورت گرفته است.
ارسال دیدگاه