6
در هفته جاری گروه خودرویی در سه روز ابتدایی با روند منفی روبرو و به بسته جدید ارزی دولت واکنش خوبی نشان ندادند، ولی در دو روز پایانی با توجه به شنیده شدن اخباری مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو شاهد پالس‌های مثبت برای رشد ارزش سهام در این گروه بودیم.
ارسال دیدگاه