8
استقلالی ها در نیمه دوم هم بازی را با گل و درخشان آغاز کردند.
ارسال دیدگاه