19
سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از تصویب کلیات استانی – شهرستانی شدن انتخابات حوزه‌های انتخابیه در جلسه امروز کمیسیون شوار‌ها خبر داد.
ارسال دیدگاه