5
بنابر اعلام بانک ملی با افتتاح سپرده ارزی این بانک می‌توانید علاوه بر برخورداری از سود سپرده، از نوسانات بازار ارز نیز مصون بمانید.
ارسال دیدگاه