13
رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس شورای اسلامی گفت‌: مدیران که چند سمت دارند عمدتا از تمرکز و برنامه‌ریزی در یک حوزه جا مانده و در تمامی سازمان‌هایی که مسئولیت دارند، اخلال ایجاد می‌کنند.
ارسال دیدگاه