44
اگر اهل تحقیق و خواندن سفرنامه باشید، می‌دانید بهترین زمان سفر به کشورهایی چون ترکیه، روسیه و حتی بلگراد تابستان است.
ارسال دیدگاه