5
با تصمیم اعضای کارگروه تنظیم بازار، صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله از کشور ممنوع و سقف قیمت تعزیراتی کاغذ‌های موجود در داخل کشور تعیین شد.
ارسال دیدگاه