6
سارا سندرز درباره حمله‌های دیگر به سوریه گفت: آمریکا در حال حاضر قصد ندارد گزینه‌های دیگری را اجرا کند.
ارسال دیدگاه