4
رضا غلامی گفت: دین نمی‌تواند به سیاست بی‌توجه باشد و اگر دینی به سیاست پشت کند، منطقاً دین صحیح و کاملی نیست.
ارسال دیدگاه