7
مهاجم تازه وارد آبی های خیلی زود به ترکیب این تیم در آزادی اضافه شد.
ارسال دیدگاه