5
به تعدادی مامور پخش حرفه ای و تعدادی راننده با کارت هوشمند جهت پخش مواد غذایی کرمان پخش نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام مامور پخش و راننده جهت شرکت کرمان پخش اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه