3
فرمانده ناجا در حاشیه یادواره سرداران و ۱۵۰۰ شهید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران گفت:ناجا ۱۳ هزار شهید،۲۳ هزار جانباز و دو هزار شهید دارد.
ارسال دیدگاه