4
دستیار وزیر امور خارجه، گفت: ایران به عنوان یک بازیگر فعال، با اعتماد به نفس و از طریق همکاری، این مرحله از تحریم‌های آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
ارسال دیدگاه