2
استیون جرارد می گوید بازیکنان تیم ملی انگلیس در هفته های اخیر شگفتی سازی کرده اند و باید به آن ها افتخار کرد.
ارسال دیدگاه