5
فرزند "ضیاالدین دری" گفت: خدا را شکر پدر در حال حاضر به هوش هستند و وضعیت عمومی وی خوب است اما چون بیماری قدیمی بوده نیاز است تا درمان به درستی و کامل صورت گیرد.
ارسال دیدگاه