4
عضو ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف گفت: حاضر نیستیم نقش ارتش در تأمین امنیت ستادهای انتخاباتی را بپذیریم.
ارسال دیدگاه