4
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که حقابه کشاورزان پرداخت نمی‌شود درست نیست که کشاورزان برای حفر چاه‌های سطحی که در گذشته به دلیل کمبود آب اتفاق افتاده است، خسارت بپردازند.
ارسال دیدگاه