7
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: نتیجه برای سرمربی است و اصلا نباید فکر کنیم چون کرار نبود به پدیده باختیم.
ارسال دیدگاه