7
امروز به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران عکسی به یادگاری همراه با رییس جمهور و اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت انداختند.
ارسال دیدگاه