3
‌با نزدیک شدن پایان ماه صفر، یکی از موضوعاتی که می توان گفت به وفور در بین مردم و اخیرا نیز از طریق پیام رسان ها و وفضای مجازی خیلی گسترده تر مطرح می شود، " بشارت خروج از ماه صفر است"؛ کمتر کسی است که تا به حال چنین جمله ای را با مضامین و اشکال مختلف از افراد عامه نشنیده و یا در فضای مجازی، پیامی با این مضمون را دریافت نکرده باشد.
ارسال دیدگاه