5
جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی را در نوار غزه بمباران کردند.
ارسال دیدگاه