4
به منشی خانم آشنا به کامپیوتر و جوابگویی به تلفن در تهران محدوده شهرک صنعتی چهار دانگه نیازمندیم. داخلی ۱۰۱متقاضیان ... نوشته استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر و جوابگویی به تلفن در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه