3
سخنگوی آتش نشانی از عملیات بیرون کشیدن دو کارگر جان باخته از عمق چاهی در تهران خبر داد.
ارسال دیدگاه