3
نتایج آزمایش جدید انجام شده بر روی موش‌ها نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد ویتامین آ منجر به تضعیف استخوان‌های بدن می‌شود.
ارسال دیدگاه